OverzichtNL-WandelenNL-FietsenBE-WandelenBE-Fietsen

Knooppunt netwerk analyse

Samenvatting:

  • 86.830 km
  • 253 netwerken
  • 42.373 knooppunten
  • 54.190 verbindingen tussen knooppunten (routes)

Situatie op:

2018-04-22 02:00

Details:

DetailTotaalNederlandBelgiƫVerklaring
WandelenFietsenWandelenFietsen
Lengte (km)86.83020.86538.0508.31319.601 Totale lengte in kilometer.
Netwerken253113603842 Aantal netwerken.
Knooppunten42.37316.76111.9957.1026.515 Aantal knooppunten.
Routes54.19021.79914.8419.8207.730 Aantal routes (verbindingen tussen knooppunten).
OnderbrokenRoutes152-112 Aantal netwerken met onderbroken routes.
333-129 Aantal onderbroken routes.
0,06%0,01%-0,01%0,38% Percentage onderbroken routes.
RoutesMetOpmerkingen9043-2324 Aantal netwerken met routes met opmerkingen.
746323-34182 Aantal routes met opmerkingen.
1,38%1,48%-3,47%1,06% Percentage routes met opmerkingen.
OnvolledigeRoutes678292-34640

Aantal onvolledige routes.

Deze routes zijn uitdrukkelijk gemarkeerd als onvolledig door het toevoegen van een tag met sleutel fixme en waarde incomplete in de route relatie.

Fixmetodo----- Aantal routes gemarkeerd met fixmetodo.
KnooppuntWezen3--21

Aantal op zichzelf staande knooppunten (niet teruggevonden in een netwerk).

Deze knooppunten werden niet teruggevonden als deel van een geldige netwerk relatie, of als deel van een geldige route relatie (dit kan een route relatie zijn die deel uitmaakt van een network relatie, maar ook een op zichzelf staande route relatie die geen deel uitmaakt van een network relatie).

RouteWezen1304485028

Aantal routes die niet tot een netwerk behoren.

Deze routes worden niet teruggevonden in een geldige netwerk relatie.

6.7162455.135888446 Totale lengte (km) van de route wezen (deze worden niet meegeteld in de netwerk lengte hierboven).
IntegriteitControles115485647 Aantal netwerken met integriteitscontroles.
7.4664.5822.829550 Aantal knooppunten met integriteitscontrole.
379375-13 Aantal falende integriteitscontroles.
94,92%91,82%100,00%80,00%94,00% Slaagpercentage van de integriteitscontroles.
17,62%27,34%23,58%0,07%0,77% Dekkingsgraad van de integriteitscontroles (percentage van knooppunten met integriteitscontrole informatie).
OngebruikteSegmenten44--- Aantal routes waarbij niet alle wegen (of stukken van wegen) gebruikt worden in de heen of terugweg of in een van de tentakels.
OntbrekendKnoopunt9--18 Aantal routes waarvan de begin en/of eind knooppunten niet voorkomen in een van de wegen van deze route.
BijkomendKnooppunt4836--12 Aantal routes waarin er zich naast de begin en eind knooppunten nog andere vreemde knooppunten bevinden in de wegen van de route.
ZonderWegen----- Aantal routes zonder wegen. We verwachten tenmiste 1 weg ("way").
RouteZonderNaam----- Aantal routes zonder tag met sleutel "note" met de route naam in de route relatie.
RouteTagOntbreekt----- De "route" tag ontbreekt in de route relatie.
RouteTagOngeldig----- De waarde in de "route" tag in de route relatie is onverwacht.
RouteOverwachteKnoop----- Aantal routes met 1 of meer overwachte knopen. In route relaties verwachten we enkel knopen met een tag met sleutel "rwn_ref" of "rcn_ref".
RouteOverwachteRelatie----- Aantal routes met 1 of meer overwachte relaties. In route relaties verwachten we enkel onderdelen van het type "way", of onderdelen van het type "node" met een tag met sleutel "rwn_ref" of "rcn_ref".
OnverwachteKnopen----- Aantal onverwachte knopen in netwerk relaties (we verwachten enkel knopen die ook echt een knooppunt definitie zijn).
OnverwachteWegen----- Overwachte wegen ("ways") in netwerk relaties (in network relaties verwachten we enkel route relaties of knooppunten, geen wegen).
OnverwachteRelaties----- Aantal overwachte relaties in network relaties. In network relaties verwachten we enkel route relaties of knooppunten, geen relaties anders dan route relaties.
NetwerkZonderNaam----- Aantal netwerken zonder tag met sleutel "name" in de netwerk relatie.
Opmerkingen ter informatie:
Ontoegankelijk----- Aantal ontoegankelijke routes.
SorteerFout9-1-8 Aantal routes met wegen in verkeerde volgorde.
OmgekeerdeVolgorde----- Aantal routes met de wegen in omgekeerde volgorde (van hoog knooppunt nummer naar laag knooppunt nummer).
OnverwachteNaam----- Aantal routes waarvan de route naam niet overeenkomt met de namen van de start en eind nodes. We verwachten dat de route naam de namen van de start en eindknooppunten bevat, gescheiden door een koppelteken. Het knooppunt met het laagste nummer verwachten we vooraan.