OverzichtNL-WandelenNL-FietsenBE-WandelenBE-Fietsen

Knooppunt netwerk analyse

Hier vind je wat meer uitleg bij sommige van de termen die in de analyse gebruikt worden.

rwn

 • Regional walking network (regionaal wandelnetwerk)

rcn

 • Regional cycle network (regionaal fietsnetwerk)

Knooppunt

Netwerk relatie

 • Relatie met knoopunten en routes.

  Een wandelnetwerk relatie heeft minimaal de volgende tags:

  sleutelwaardecommentaar
  networkrwnrwn = regional walking network
  typenetwork
  namenetwork name

  Een fiestnetwerk relatie heeft minimaal de volgende tags:

  sleutelwaardecommentaar
  networkrcnrcn = regional cycle network
  typenetwork
  namenetwork name

Route relatie

 • Een route relatie bevat de wegen die de knooppunten met elkaar verbinden, en optioneel ook de knopen van de knooppunten zelf.

  Een wandelnetwerk route relatie heeft minimaal de volgende tags:

  sleutelwaardecommentaar
  networkrwnrwn = regional walking network
  typeroute
  routefootIn plaats van foot laat de analyse logica ook de waarden hiking en walking toe.
  noteroute naamThe route name is expected to include the start network node name and the end network node name separated by a dash. Example: 23-68 for the route between start node 23 and end node 68.

  Een fietsnetwerk route relatie heeft minimaal de volgende tags:

  sleutelwaardecommentaar
  networkrcnrcn = regional cycle network
  typeroute
  routebicycle
  noteroute nameSee above

Knooppunt wees

 • Een knooppunt wees is een knooppunt waarvan we niet weten bij welk knooppuntnetwerk het hoort.
 • We kunnen zien dat de knoop een knooppunt is uit een knooppuntennetwerk omdat er een tag met sleutel "rwn_ref" of "rcn_ref" is, maar deze knoop werd niet toegevoegd aan een netwerk- of een routerelatie.
 • Indien er iets mis is met de relatie waaraan de knoop werd toegevoegd (bijvoorbeeld omdat de relatie niet voldoet aan de regels voor een geldige netwerk- of routerelatie), dan wordt het knooppunt ook beschouwd als "wees".

Route wees

 • Een route wees is een route waarvan we niet weten bij welk knooppuntnetwerk die hoort.
 • De relatie wordt herkend als een geldige knooppuntnetwerkroute, maar de relatie werd niet toegevoegd in een gekende en geldige netwerkrelatie.
 • Als er iets mis is met de netwerk relatie waaraan de route relatie toegevoegd is, dan wordt de route ook als "wees" beschouwd.

Informatie bord

 • Verspreid over het netwerk bevinden er zich vaak informatie borden met daarop een kaart van het netwerk en wat verdere toelichting. Deze borden kunnen gemapped worden door middel van knopen. Deze knopen kunnen eventueel toegevoegd worden in de netwerk relatie. De analyse logica verwacht dat de knoop ten minste de volgende tags bevat:
 • sleutelwaarde
  tourisminformation
  informationmap

Accessible

 • De analyse logica probeert na te gaan of de routes in het knooppuntennetwerk ook daadwerkelijk toegankelijk zijn voor wandelaars of fietsers.
 • Momenteel wordt een route als "toegankelijk" beschouwd indien aan minstens 1 van de volgende voorwaarden voldaan is:

  • De weg (way) heeft een tag met sleutel "highway".
  • De weg (way) heeft een tag met sleutel "route" een waarde "ferry".
  • De weg (way) in een fietsknooppuntennetwerk heeft een tag met sleutel "bicycle" en waarde "yes".
  • De weg (way) in een wandelknooppuntennetwerk heeft een tag met sleutel "foot" en waarde "yes".
 • Deze regels moeten waarschijnlijk verder verfijnd worden.

Integrity check

NameMissing

 • De netwerk relatie bevat geen tag met sleutel "name".

TagMissing

InvalidRouteRelation

NetworkExtraMemberNode

NetworkExtraMemberWay

NetworkExtraMemberRelation

RouteWithoutWays

 • Een netwerk route relatie moet minimaal 1 weg bevatten.

UnexpectedRouteMember

RouteNodeTagMissing

RouteNodeNameMismatch

RouteTagMissing

 • Een route relatie moet een tag met sleutel "route" hebben.

RouteTagInvalid

 • Een fietsnetwerk route relatie moet minimaal een tag met sleutel "route" een waarde "bicycle" hebben.
 • Een wandelnetwerk route relatie moet minimaal een tag met sleutel "route" een waarde "foot", "hiking" of "walking" hebben. De waarde "walking" wordt ook vaak gevonden en door de analyse logica aanvaard, al is deze waarde niet gedocmenteerd in de OSM wiki paginas.

StartNodeMismatch

EndNodeMismatch

RouteBroken